Buve.nl
 
Speling

Leiden, datum onbekend


Om scrabble te vereenvoudigen

Mogen in de nieuwe spelling

Voortaan alle O's door Q's

Wqrden vervangen

[BACK TO MENU]Thoughts.html