Buve.nl
 
Krachtige gedachten

Leiden, 3 mei 2000


Gedachten zijn bodes

Bodes van wensen

Wensen zijn krachten

Krachten van noden


Noden zijn voelbaar

Voelbaar als onrust

Voelbaar als angst


En soms ook als liefde

Die duren het langst

[BACK TO MENU]Thoughts.html