Buve.nl
 
Des Binten Klaagzang

Leiden, datum onbekend


Hoort aan, trillens en bevens

Mijn gruwelijk Lied des Levens

Mijn leven

Dat zoëven

Ongewenst en onverwacht

Bij het vallen van de nacht

Zijn erbarmelijk einde vond

In des Menschen Mond


Geteeld

Geschild

Ontoogd

En in temperatuur verhoogd

Totdat mijn lichaam brak

En niets restte dan deez' prak

Die op uw bord ligt nu

Geserveerd met vette jus

[BACK TO MENU]Thoughts.html